Innsyn i personopplysninger (KF-636-0214)
Ås kommune

Ås kommune benytter Kommuneforlaget som leverandør for elektroniske skjema.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke