Søknad om røykvarsler, komfyrvakt og brannhemmende sengetøy
Askøy kommune

Dette er et tilbud til innbyggere på Askøy som enten har økt sannsynlighet for å oppleve brann, eller nedsatt evne til å redde seg selv. Du kan søke selv, eller på vegne av en annen. Kanskje du er en bekymret pårørende? Tildelt utstyr er gratis.
Det er definert fire risikogrupper; Rus, psykiatri, eldre, innvandrere og flyktninger. Disse gruppene oppfordres spesielt til å søke.
Du kan søke om følgende typer sikkerhetsutstyr (antall vi har til fordeling i parentes):
Brannhemmende sengetøy – (243 sett)
Røykvarslere – (1050 stk.)
Komfyrvakter – (215 stk.)
Kommunen vil vurdere hvem som skal få utstyret. Dette vil bli vurdert av de som arbeider med risikogruppene til daglig.