Søknad om røykvarsler, komfyrvakt og brannhemmende sengetøy
Askøy kommune

Dette er et tilbud til innbyggere på Askøy som enten har økt sannsynlighet for å oppleve brann, eller nedsatt evne til å redde seg selv. Du kan søke selv, eller på vegne av en annen. Kanskje du er en bekymret pårørende? Tildelt utstyr er gratis.
Det er definert fire risikogrupper; Rus, psykiatri, eldre, innvandrere og flyktninger. Disse gruppene oppfordres spesielt til å søke.
Du kan søke om følgende typer sikkerhetsutstyr (antall vi har til fordeling i parentes):
Brannhemmende sengetøy – (243 sett)
Røykvarslere – (1050 stk.)
Kommunen vil vurdere hvem som skal få utstyret. Dette vil bli vurdert av de som arbeider med risikogruppene til daglig.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke