Registrering av gaver
Askøy kommune

Gaveregisteret er en offentlig oversikt over gaver som blir mottatt av Askøy kommune som virksomhet, samt gaver med verdi over 250 kroner som folkevalgte og ansatte mottar personlig når de representerer kommunen.

Både folkevalgte og ansatte i kommunen er pliktige til å melde inn gavene her.

Opplysningene lagres i sak-/arkivsystemet og i tillegg publiseres de i en oversikt på kommunens internettsider. Opplysningene ligger offentlig i tre år.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent