Skolefritidsordningen (SFO) - Redusert foreldrebetaling (KF-630-0621)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke