Søknad om fritak i norsk og samfunnskunnskap (KF-695)
Kristiansund kommune

Vi anbefaler Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari ved bruk av våre digitale skjema.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent