Søknad om fritak i norsk og samfunnskunnskap (KF-695)
Gratangen kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke