Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 (0935)
Iveland kommune

Det er mulig å komme med innspill til formannskapets budsjett innstilling. Eventuelle innspill legges frem for kommunestyret ved behandling av budsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 torsdag 13. desember. Frist for innspill er torsdag 13. desember kl 12:00.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke