Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 (4218)
Iveland kommune

Kommunestyret behandler budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025 torsdag 9. desember. Eventuelle innspill til formannskapets innstilling sendes inn via dette skjemaet senest onsdag 8. desember.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke