Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 (0935)
Iveland kommune

7. november legger rådmannen frem sitt forslag til budsjett for 2020. Etter dette starter de politiske utvalgene sitt arbeid med budsjettet. I denne prosessen er det mulig å komme med innspill fra både enkeltpersoner, representanter fra organisasjoner, lag / foreninger, næringsliv og andre grupper. Frist for innspill er mandag 18. november kl 12:00.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke