Utdanningslegat - søknadsskjema
Bardu kommune

Søknad om stipend for Bardu ungdoms opplæringsfond for fremtiden (Tormod Vikens legat). For ungdom som tar utdanning etter videregående skole. 

Søknadsfrist 15. oktober. Søknader som er kommet inn etter fristens utløp eller er mangelfullt utfylt, blir ikke tatt i betraktning. Siste / nyeste skattemelding må vedlegges søknaden.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke