Barnevern - Egenpresentasjon
Kristiansund kommune

Dersom du er bosatt i annen kommune enn Kristiansund, Averøy eller Gjemnes, gi du, ved innsending av dette skjemaet, barneverntjenesten fullmakt til å kontakte barneverntjenesten i bostedskommunen som et ledd i å vurdere deg/din familie som mulig(e) tiltaksperson(er).

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent