Barn og ungdom - innspill til elevrådet (0935)
Iveland kommune

Elevrådet ved Iveland skole representerer barn og ungdom i kommunen, med kulturleder som sekretær. Meld inn aktuelle saker til elevrådet ved hjelp av dette skjemaet.

Bilder legges som vedlegg.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke