Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen
Alver kommune

Skjemaet gjelder endring i matrikkelen for hybel/sokkelleileghet som ikke er fysisk delt fra øvrig bolig, og som derfor ikke krever godkjenning etter plan- og bygningsloven

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke