Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen
Alver kommune

Skjemaet gjelder endring i matrikkelen for hybel/sokkelleileghet som ikke er fysisk delt fra øvrig bolig, og som derfor ikke krever godkjenning etter plan- og bygningsloven

Utfyllingen er avbrutt fordi du har vært inaktiv for lenge. Du må dessverre starte utfyllingen på nytt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke