Krav om endring av bygningstype i Matrikkelen
Balsfjord kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke