Ressurssenteret på Seljestad Ungdomsskole - Søknad om plass

Fra og med skoleåret 2019/2020 starter etableringen av et ressurssenter lokalisert ved Seljestad ungdomsskole. Høsten 2019 starter vi opp med ei mindre gruppe på 8. trinn. Tilbudet skal organiseres som beskrevet i rapporten Forsterket skole i Harstad

Målgruppe: Elever på ungdomstrinnet med særskilt store tilretteleggingsbehov.

Inntak: Elever i målgruppa på inneværende skoleårs 7. trinn, kan søke om plass fra og med skoleåret 2019/2020.

Tilbudet er frivillig og inntak gjøres etter søknad fra foresatte. Et stort tilretteleggingsbehov, beskrevet i en sakkyndigvurdering, skal ifølge opplæringsloven ligge til grunn for inntaket. I behandlingen av innkomne søknader gjør kommunen en grundig vurdering i hver enkelt sak.

Søknadsfrist: 31. januar 2020

Kontaktperson:
Gro Dagsvik
Skolefaglig rådgiver 
Mob: 46846270

gro.dagsvik@harstad.kommune.no

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke