Innsynsbegjæring (KF-648)
Alver kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke