Foreldrepermisjon - varsel til arbeidsgiver
Harstad kommune

Varsel om foreldrepermisjon skal gis på dette skjema i god tid (senest 2 mnd før termindato), se III.1-6 kap.4.4  Harstad kommunes permisjonsreglement  

For mer informasjon: www.nav.no
Her finner du blant annet informasjon om: Hvem som har rett til foreldrepenger - Fleksibelt uttak - Utsettelse av fedrekvote - Samtidig uttak ved flerbarnsfødsler - Hvordan du kan søke om foreldrepenger

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke