Søknad om fagbrev på jobb
Østfold fylkeskommune

For å kvalifisere for ordningen må du dokumentere minimum 12 måneders relevant praksis som viser at du har jobbet med oppgaver som dekker de fleste målene i VG3 læreplan for faget.

Vitnemål og attester vil danne grunnlag for bestemmelsen av læretidens lengde.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke