Søknad om brøyting av privat vei

Søknad om kommunal brøyting av privat veg behandles i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 118/2004 den 26.08.04, og gjeldende tjenestebeskrivelse for kommunal brøyting. Saksbehandlende enhet er Drift- og utbyggingstjenesten.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke