Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-648)
Vestre Toten kommune


Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke