Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-648)
Frøya kommune

Arealinformasjon til arealoppgave kan finnes her: https://gardskart.nibio.no/search

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent