Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-648)
Frøya kommune

Arealinformasjon til arealoppgave kan finnes her: https://gardskart.nibio.no/search

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke