SĂžknadsskjema - Helse- og omsorgstjenester
Askøy kommune

Dette skjemaet brukes til å søke om råd, veiledning og helse- og omsorgtjenester for personer i alle aldre med fysiske eller psykiske utfordringer.
Det er viktig for oss at du beskriver situasjonen din og hvorfor du mener at du trenger slike tjenester. Du kan enten fylle ut skjemaet selv, eller du kan få andre til å hjelpe.

Fullmakt

 Hvis noen skal hjelpe deg med å søke om tjenester må du samtykke til det. Det kan du gjøre ved å

fylle ut et fullmaktsskjema. Søknaden kan også sendes inn uten utfylt fullmaktsskjema.

Da vil saksbehandler følge dette opp i den videre saksbehandlingen.

Utfylt fullmaktsskjema kan sendes inn elektronisk eller i papirform. Skjemaet kan leveres, sendes som 

 som brev eller som vedlegg til søknaden.

Fullmaktsskjema finner du her: 
klikke her 


Unntak

For søknader til Frisklivssentralen, om hverdagsrehabilitering eller om fysioterapi, ergoterapi og lån av 
hjelpemidler må du bruke et annet skjema. Du finner skjemaet her:
klikke her 

Søknadsbehandling

Vi vil kontakte deg i løpet av et par dager etter at søknaden har kommet inn og orientere deg om 
saksgangen og hvor lang behandlingstid du kan regne med.

Kommunalt pasient- og brukerregister

Noen av opplysningene kommunen registrerer om deg blir sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister
Opplysningene er da helt anonymisert slik at det ikke er mulig for noen å kjenne igjen deg eller at det er
dine opplysninger. Opplysningene brukes i statistikk som danner grunnlag for videre planlegging og
utvikling av tjenester.


If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent