Søknadsskjema - Helse- og omsorgstjenester
Askøy kommune

Dette skjemaet skal brukes til å søke om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, korttids- eller langtidsopphold på sykehjem, plass på dagsenter, rus- og psykisk helsetjeneste eller andre omsorgstjenester. Det er viktig for oss at du beskriver situasjonen din og hvorfor du mener at du trenger slike tjenester. Du kan enten fylle ut skjemaet selv, eller du kan få andre til å hjelpe.

Unntak
For søknader til Frisklivssentralen, om hverdagsrehabilitering eller om fysioterapi, ergoterapi og lån av hjelpemidler må du bruke et annet skjema. Du finner skjemaet her:
Henvisning til fysio- / ergoterapi og servicetjenesten

Søknadsbehandling

Vi vil kontakte deg i løpet av et par dager etter at søknaden har kommet inn og orientere deg om saksgangen og hvor lang behandlingstid du kan regne med.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke