Fyrverkeri - Handel og oppbevaring (KF-649)
Kristiansund kommune

Før du fyller ut søknaden gjør vi oppmerksom på at du vil trenge følgende vedlegg for å kunne sende den inn:

  • Situasjonskart som viser lagerets plassering (hvis container). Angi ev. avstander fra vei, bygninger og brennbare opplag
  • Forslag til arealmessige begrensninger (sikkerhetssoner)
  • Kopi av kompetansebevis for ansvarshavende og stedfortredere
  • Kopi av firmaattest fra foretaksregisteret

Vi minner om at kravene til sikkerhetssoner rundt lager og salgssted må overholdes for å få tillatelse. Les mer om kravene i Forskrift om håndtering av fyrverkeri § 9-5.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent