Fyrverkeri - Handel og oppbevaring (KF-649)
Heim kommune

Før du fyller ut søknaden gjør vi oppmerksom på at du vil trenge følgende vedlegg for å kunne sende den inn:

  • Situasjonskart som viser lagerets plassering (hvis container). Angi ev. avstander fra vei, bygninger og brennbare opplag
  • Forslag til arealmessige begrensninger (sikkerhetssoner)
  • Kopi av kompetansebevis for ansvarshavende og stedfortredere
  • Kopi av firmaattest fra foretaksregisteret

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke