Eigenfråsegn om konsesjonsfrihet for bebygd eigedom med nedsett konsesjonsgrense (KF-217)

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje