Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense (KF-217)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke