Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom (KF-650S)
Kvinnherad kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke