Fullmakt - Helse- og omsorgstjenester
KF - Forenkler offentlige tjenester

Trenger du hjelp fra noen til å fylle ut søknaden, må du gi dem fullmakt.
Kommunens ansatte må også ha fullmakt til å hente inn helseopplysninger om deg og å dele med andre som er med og gir deg tjenesten. 

Dette skjemaet kan enten signeres elektronisk eller skrives ut og signeres manuelt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke