Søknad på stilling (VT-1)
Vinje kommune

Vil du bruke ein av dine tidlegare sendte søknadar som utgangspunkt? Logg inn her

Dersom du tidlegare har avslutta utfylling av dette skjemaet utan å sende det inn, kan du fortsetje der du gav deg ved å skrive inn referansenummeret du fekk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje