Den kulturelle spaserstokken (KF-654)
Etne kommune

Søknad om tilskudd fra ordningen Den kulturelle spaserstokken kan kun benyttes til honorar/reise m.m. for profesjonelle utøvere, ev. markedsføring og tilrettelegging for publikum. Søker får svar med foreløpig tilsagn eller avslag senest 14 dager etter søknaden er mottatt. Etter arrangementet sender søker inn en enkel rapport, og da blir tilskuddet utbetalt.

Det er ikke krav om vedlegg, men følgende dokumenter kan være nyttige:

Ved søknad: Budsjett for arrangement / prosjekt, informasjon om artist / kunstner / turmål og lignende

Ved rapport: Regnskap for arrangement / prosjekt, bilde, presseutklipp og lignende

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke