Innsyn i behandling av personopplysninger
Askøy kommune

På denne siden finner du en oversikt over alle rettighetene du har etter personvernregelverket når opplysninger om deg samles inn og brukes:Klikk her

På denne siden finner du en oversikt over dine rettigheter til innsyn i kommunens behandling av dine personopplysninger:Klikk herBefore you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent