Søknad om tilskuddsmidler
Konfliktrådet

Ved utfylling og innsending, sendes skjemaet til Sekreteriatet for konfliktrådene, som vil behandle søknaden. Før utfylling bør du ha satt deg inn i regelverket som følger tilskuddsordningen. Dette kan du finne her: http://kriminalitetsforebygging.no/kompetansesenter-for-kriminalitetsforebygging/tilskuddsordninger/. Ved å sende inn søknaden via dette skjemaet, bekrefter du at regelverket er lest og forstått.

Følgende dokumentasjon må følge søknaden, eller ettersendes innen 14 dager, for at søknaden skal kunne behandles:

Alle tilskuddsordninger

  • Rapport for gjennomførte tiltak dersom søker mottok tilskuddsmidler fra oss i fjor
  • Regnskap / årsberetning for fjoråret

For tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (KRIM) og tilskuddsordning for tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner (VINR):

  • Attestering fra revisor dersom søker mottok 200 000 kroner eller mer i tilskudd av oss i fjor
  • Vedtekter

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke