Generelle henvendelser til byggesak
Askøy kommune

Henvendelsen gjelder dersom du vil ha generelle opplysninger angående for eksempel søknadsplikt og unntatt søknadsplikt.