Skriftlig forhåndsvurdering
Askøy kommune

Henvendelse til byggesaksavdelingen angående tiltak tilknyttet en konkret eiendom.

Tjenesten er gebyrbelagt.