Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-663)
Drammen kommune

Ved søknad må kopi av gyldig førerkort, bilde av søker og legerklæring legges ved. Manglende vedlegg medfører lenger saksbehandlingstid, og søknader uten vedlagt eller ettersendt legeerklæring vil bli avvist. Det er forutsatt at legen angir forflytningsevne (gangdistanse) slik at behovet for parkeringslettelse kan vurderes i forhold til opplysningene i søknaden.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent