Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-663)
Drammen kommune

Ved søknad må kopi av gyldig førerkort, bilde av søker og legerklæring legges ved. Det er forutsatt at legen angir forflytningsevne (gangdistanse) slik at behovet for parkeringslettelse kan vurderes i forhold til opplysningene i søknaden.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke