Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-663)
Nesna kommune

NB! I dette skjemaet må du legge ved bilde og legeerklæring av nyere dato. Du får muligheten til å laste opp vedleggene til slutt i skjemaet.

If you filled out this form earlier without submitting it, you may continue your registration by submitting the reference code in this field:

Reference code:

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent