Søknad om driftstilskudd til lag og organisasjoner (NH-22)
Alver kommune

Godkjent regnskap og årsmelding fra foregående år, og budsjett for inneværende år, må legges ved søknaden på skjemaets siste side.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke