Omsorgstilbud for barn av foresatte med samfunnskritisk funksjon (KF-673)
Tjeldsund kommune

Tjeldsund kommune har tilbud om å opprettholde omsorgstilbud for barn under 12 år der foreldre har samfunnskritisk funksjon. Søknadene blir fortløpende behandlet av styrer i barnehagen, eller rektor på skolen.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke