Tilskudd til bygging av ny bolig
Iveland kommune

Iveland kommune ønsker å bidra til at familier og privatpersoner kan bygge og bo i kommunen. Vi har topp moderne skoler og full barnehagedekning.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke