Søknad om å bli med i nærutvalg
Drammen kommune

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Som innbygger i nærutvalg

  • har du et bredt nettverk og erfaring med å involvere andre
  • tar du med det folk er opptatt av inn i nærutvalget og deler informasjon fra nærutvalget med andre
  • representerer du kun deg selv, ikke lag/foreninger e.l.
  • må du være genuint interessert, motivert og ha ønske om å være med i arbeidet

Les mer om nærutvalg her: https://www.drammen.kommune.no/narutvalg

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke