Renovasjon (KF-263)
Sandnes kommune

Se renovasjonspriser og -gebyrer på Sandnes kommune sine hjemmesider: https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/vann-avlop-og-renovasjon/kommunale-avgifter/#heading-h2-8

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke