Individuell plan og koordinator - søknad om
Orkland kommune

Når søknaden er mottatt, vil vi innhente nødvendig informasjon for å behandle søknaden. Du vil ved behov bli kontaktet for å avtale eventuelle hjemmebesøk eller for ytterligere opplysninger vedrørende din søknad. Vi vil vurdere dine hjelpebehov, og avgjøre om du har rett til individuell plan og koordinator.


Ved å underskrive dette skjemaet samtykker du til at Orkland kommune kan innhente nødvendige saksopplysninger fra andre offentlige instanser og pårørende som er registrert i dette skjemaet. Du samtykker til at kommunen behandler dine personopplysninger elektronisk og formidler til de ansatte som deltar i saksbehandlingen.


Søker du om eller mottar helse - og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov. Disse opplysningene er en del av din journal, og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt. Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient - og brukerregister (KPR). Dersom du ønsker å reservere deg mot dette, må du gi beskjed om dette til Tildelingskontoret.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke