Barnevernsak - søknad om innsyn (KF-681)
Kristiansund kommune

Når skjema sendes inn, vil det overleveres Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Vi vil da trenge noe tid for å finne alle aktuelle dokumenter i lokale arkiv og fjernaktiv, men du vil få informasjon om videre saksgang så snart dette er innhentet.

Dersom du, etter innsending, skulle ha spørsmål eller mer informasjon om din sak, kan du kontakte oss på telefon 71 57 43 96

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent