Framlegg til prismottakar (VT-3)
Vinje kommune

Sjå vedtekter for Frivilligprisen her: https://www.vinje.kommune.no/kultur.493195.nn.html

Sjå vedtekter for Kulturprisen her: https://www.vinje.kommune.no/kulturprisen.493198.nn.html

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Sjå òg vår fråsegn om tilgjenge
Samtykkje