Tilskot til vedlikehald av privat veg (KF-547-3825)
Vinje kommune

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje