Kommunal bolig - leie (KF-138-3301)
KF - Forenkler offentlige tjenester

I Drammen kommune har vi egne retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunal utleiebolig. Her finner du retningslinjene: https://www.drammen.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester/boligtilbud-og-boligfinansiering/retningslinjer/


Til denne tjenesten vil det kunne være behov for å legge ved dokumentasjon, dersom dette ikke tidligere er levert til Drammen kommune. Dette kan være dokumentasjon på økonomi (siste års skattemelding, dokumentasjon på inntekter / egenkaptial), avtaler (oppholdstillatelse, samværsavtale, legeerklæringer, leiekontrakter og ev. oppsigelser) og ev. annen relevant dokumentasjon. All slik dokumentasjon må levers i .pdf-format, eventuelt .jpg eller .png.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent