Kommunal bolig - leie (KF-694)
Hustadvika kommune

Forvaltningskontoret skal medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte og personer med spesielle behov som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Kriterier for tildeling

  • Søker må ha bodd de to siste årene i Hustadvika kommune og ha lovlig opphold i Norge. Det er unntak for flyktninger som kommunen skal bosette. Det kan gis unntak ved andre særlige grunner, f.eks. at søker har bodd midlertidig borte i forbindelse med skole eller lignende.
  • Søker er ikke selv i stand til å skaffe seg egen bolig på det private markedet, ved kjøp eller leie.
  • Søker som har husleie utestående med kommunen fra tidligere leieforhold, må ha dette avklart før ny husleiekontrakt inngås.
  • Søker må kunne oppfylle husleiekontrakten.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent