Klage på ilagt parkeringsgebyr og kontrollsanksjon (KF-P339-FK)
Sogndal kommune

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje